Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter?
Maila lotta.eckerman77@gmail.com
eller ring 0707961001 (+46707961001)


Föreningens namn: HolmedalsNet Ekonomisk förening
Organisationsnummer: 769623-9495
Momsnummer: SE769623949501


Bankgironummer: 814-4636

IBAN: SE91 8000 0843 1905 3067 1015
Bankens BIC: SWEDSESS
Bank: Westra Wermlands Sparbank


Styrelse

Lotta Eckerman (ordförande)
Olov Johannesson (vice ordförande)
Bertil Arvidsson (sekreterare)
Runo Andersson (ledamot)
Leif Arvidsson (kassör)
Fredrik Hammar (ledamot)
Ingemar Lindell (ledamot)
Ingemar Svahn (ledamot)
Sophia Paulsson Sjödin (ledamot)
Esbjörn Andersson (suppleant)
Roland Magnusson (suppleant)
Morgan Svensson (suppleant)

Revisorer

Johanna Karlin (ordinarie)
Tommy Dahlin (ordinarie)
Mona Edvinsson (suppleant)

Valberedning

Katarina Johannesson (sammankallande)
Bengt-Åke Karlsson
Marianne Åstedt